Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag och en stor e-handelsaktör på den svenska marknaden.